Doradca restrukturyzacyjny

Doradca restrukturyzacyjny

Szanowni Państwo,

Niezmiernie miło mi poinformować, iż zostałam wpisana na listę doradców restrukturyzacyjnych.

Numer licencji: 1484

⚖ Jako osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego mogę wykonywać ✅ czynności doradztwa restrukturyzacyjnego, tj. doradztwa w zakresie postępowania upadłościowego oraz postępowania restrukturyzacyjnego.

⚖ Licencja doradcy restrukturyzacyjnego uprawnia mnie do wykonywania czynności (na zlecenie sądu):
syndyka – na podstawie ustawy prawo upadłościowe,
nadzorcy i zarządcy – na podstawie ustawy prawo restrukturyzacyjne,
zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy – na podstawie ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Licencję doradcy restrukturyzacyjnego może uzyskać osoba fizyczna, która m.in.:
❎ w okresie 15 lat przed złożeniem wniosku o licencję doradcy restrukturyzacyjnego przez co najmniej 3 lata zarządzała majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego wyodrębnioną częścią w Rzeczypospolitej Polskiej,
złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości.

Egzamin obejmował zagadnienia z zakresu prawa, ekonomii i finansów oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Egzamin polegał na:
1) rozwiązaniu testu składającego się ze 100 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa;
2) wykonaniu zadania problemowego.

Brak komentarzy

Napisz komentarz