Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Jak wygrać z syndykiem Getin Noble Bank S.A. w upadłości

Daria Dampc-Dowbór22 sierpnia 2023

Wciąż jeszcze możliwe jest dochodzenie nieważności umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A.

Na zgłoszenie wierzytelności (wraz z którym należy dokonać potrącenia) było 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (czyli od 20 lipca 2023 roku) – ale nadal możliwe jest zgłoszenie wierzytelności, również po 21 sierpnia 2023 roku (aż do złożenia przez syndyka listy wierzytelności).

Jedynym dodatkowym obowiązkiem (po 21 sierpnia 2023 roku) jest konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 1010,49 zł tytułem zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego WA1M/GUp-Zw/44/2023 wynikających z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie, o których mowa w art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe. Odbiorcą takiej wpłaty jest Marcin Kubiczek Syndyk Masy Upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości.

Co istotne – nie wiadomo kiedy syndyk złoży listę wierzytelności!

Przepis art. 244 ustawy – Prawo upadłościowe stanowi:
Po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności.”.

Przy czym jest to termin instrukcyjny i w przypadku tak bezprecedensowej upadłości jak upadłość Getin Noble Bank S.A. jest możliwe, że syndyk złoży listę wierzytelności kilkanaście miesięcy później, a nawet niewykluczone, że kilkadziesiąt miesięcy później.

Oznacza to, że po 21 sierpnia 2023 roku jest jeszcze możliwość zgłoszenia wierzytelności (za opłatą 1010,49 zł), ale nie wiadomo kiedy możliwość ta zostanie zamknięta. Dlatego, że nie wiadomo jak długo zajmie syndykowi sporządzanie listy wierzytelności.

Kredytobiorcy, którzy chcą podnosić nieważność kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A., a do tej pory nie skierowali sprawy do Sądu, mają możliwość zgłoszenia wierzytelności wraz z dokonaniem potrącenia – w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych – https://krz.ms.gov.pl

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne. I szczególnie ważne jest ich potrącenie, o czym pisałam w moim wcześniejszym wpisie:
https://wierzyciel-w-upadlosci.pl/upadlosc-getin-noble-bank-s-a-wazne-informacje-dla-frankowiczow-ktorzy-nie-zdazyli-skierowac-pozwu-do-sadu/

Aby uzyskać postanowienie Sądu w przedmiocie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie rat należy też, niezależnie od postępowania upadłościowego, złożyć wniosek do Sądu według miejsca zamieszkania kredytobiorcy. Wniosek o udzielenie przez Sąd zabezpieczenia (wstrzymanie rat) w sprawach moich klientów składam wraz z pozwem o ustalenie nieważności umowy kredytu (roszczenie niepieniężne o ustalenie nieistnienia zobowiązania z umowy kredytowej na podstawie art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).

Pozew do Sądu o ustalenie nieważności umowy kieruję przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości.

Dodatkowo dla zdywersyfikowania ryzyka prawnego i przyspieszenia doprowadzenia do wykreślenia hipoteki można skierować równolegle przeciwko syndykowi masy upadłości Getin Noble Bank S.A. pozew o nakazanie wykreślenia hipoteki na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

Co ważne – syndyk nie jest gospodarzem tych postępowań, lecz ich stroną. Syndyk w miejsce upadłego banku występuje po stronie pozwanej. Oznacza to, że o konkretnych czynnościach w tych postępowaniach decyduje niezawisły Sąd, a nie syndyk, który jest jako pozwany równorzędną stroną postępowania (jak powód-kredytobiorca).

Wówczas Sąd (z racji wartości przedmiotu sporu najczęściej Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania kredytobiorcy/miejsca położenia nieruchomości) rozstrzygnie w przedmiocie nieważności umowy i w przedmiocie nakazania wykreślenia hipoteki. Będzie się to działo niezależnie od postępowania upadłościowego, przez co nie będzie konieczności oczekiwania na decyzje syndyka, sędziego-komisarza i sądu upadłościowego.

Celem takich działań jest:
1) jak najszybsze wstrzymanie rat w wyniku postanowienia Sądu o zabezpieczeniu,
2) przesądzenie wyrokiem Sądu o nieważności umowy kredytu indeksowanego do CHF,
3) wykreślenie hipoteki.

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: