Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Upadłość Getin Noble Bank S.A. – ważne informacje dla „Frankowiczów”, którzy są w trakcie lub po procesie sądowym

Daria Dampc-Dowbór21 lipca 2023

Obwieszczenie w dniu 20 lipca 2023 roku o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. jest szczególnie ważne zarówno dla tych „Frankowiczów”, którzy są w trakcie procesu sądowego dotyczącego nieważności umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego – jak i dla tych „Frankowiczów”, którzy mają już w ręku prawomocny wyrok Sądu.

To moment, w którym każdy „Frankowicz” powinien wybrać ze swoim pełnomocnikiem najlepszą drogę do uzyskania pożądanego efektu. Istnieje potrzeba przesądzenia o nieważności umowy kredytu, dokonania rozliczenia z bankiem i wykreślenia hipoteki.

W przypadku nieważnej umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do franka szwajcarskiego utrwalona linia orzecznicza wskazuje na tzw. teorię dwóch kondykcji. Oznacza to, że roszczenia:
– kredytobiorcy do banku o zwrot wszystkich dokonanych wpłat,
– banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału)
są od siebie niezależne.

Nie ma tu zatem żadnego automatycznego ustalania „nadwyżki” ponad kapitał, a wierzytelności te się nie potrącają automatycznie.

To stwarza OGROMNE NIEBEZPIECZEŃSTWO dla osób z nieważnymi umowami kredytowymi w Getin Noble Bank S.A.

W najgorszym scenariuszu, przy bierności kredytobiorcy, syndyk niezależnie od wcześniejszych spłat rat dochodziłby od kredytobiorcy roszczenia banku do kredytobiorcy o zwrot wypłaconej kwoty kredytu (kwoty kapitału). Kredytobiorca zaś musiałby po zgłoszeniu wierzytelności oczekiwać na ewentualne zaspokojenie z masy upadłości, które w przypadku Getin Noble Bank S.A. jest bardzo niepewne.

Potrącenie jest rozwiązaniem, które eliminuje ten – wydawałoby się z pozoru absurdalny, choć jak najbardziej możliwy i prawnie dopuszczalny scenariusz.

Oprócz przepisu art. 498 § 1 kodeksu cywilnego:

„Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.”

ma w sprawach dot. Getin Noble Bank S.A. zastosowanie również art. 93 ust. 1-2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz.U.2022.1520 t.j., dalej: „Prawo Upadłościowe”):

„1. Potrącenie wierzytelności upadłego z wierzytelnością wierzyciela jest dopuszczalne, jeżeli obie wierzytelności istniały w dniu ogłoszenia upadłości, chociażby termin wymagalności jednej z nich jeszcze nie nastąpił.
2. Do potrącenia przedstawia się całkowitą sumę wierzytelności upadłego, a wierzytelność wierzyciela tylko w wysokości wierzytelności głównej wraz z odsetkami naliczonymi do dnia ogłoszenia upadłości.”

Taktyka działania zależy od tego na jakim etapie jest dana sprawa. Zwłaszcza co jest przedmiotem powództwa (czy pozew został złożony tylko o zapłatę, tylko o ustalenie nieważności czy kumulatywnie o zapłatę i ustalenie nieważności), na jakim etapie jest sprawa (zwłaszcza czy jest prawomocny wyrok, a jeśli jest to jaka jest dokładne jest sentencja), czy zostały dokonane już elementy rozliczenia (zapłata przez bank, egzekucja, zapłata na rzecz banku, potrącenia – do weryfikacji co zostało przeprowadzone w danej sprawie). Dlatego BARDZO WAŻNE jest opracowanie ze swoim pełnomocnikiem dalszej taktyki działania.

Prowadzenie sprawy w postępowaniu upadłościowym nie jest prowadzeniem tej samej sprawy, co sprawa przed sądem w postępowaniu cywilnym o ustalenie czy o zapłatę w zakresie nieważnej umowy kredytu. Stąd też jest jak najbardziej normalną sytuacja, w której inny radca prawny lub adwokat jest pełnomocnikiem w procesie sądowym w wydziale cywilnym właściwego Sądu, a inny radca prawny, adwokat lub doradca restrukturyzacyjny jest pełnomocnikiem w postępowaniu upadłościowym.

W postępowaniach upadłościowych szkopuł tkwi nie tylko w odrębnej procedurze Prawa Upadłościowego, ale również (a może przede wszystkim) w doświadczeniu w obsłudze postępowań w Krajowym Rejestrze Zadłużowych. W upadłości Getin Noble Bank S.A. jedyną możliwością dla „Frankowiczów” i ich pełnomocników jest zgłoszenie wierzytelności wraz z potrąceniem w Krajowym Rejestrze Zadłużowych – https://krz.ms.gov.pl

Pomagam nie tylko „Frankowiczom”, ale również radcom prawnym i adwokatom prowadzącym sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A., a nieposiadającym doświadczenia i praktyki w postępowaniach upadłościowym oraz w obsłudze Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Co ważne – przyjęcie przeze mnie zlecenia od „Frankowicza” na reprezentowanie w postępowaniu upadłościowym Getin Noble Bank S.A. zawsze musi być w porozumieniu z pełnomocnikiem (radcą prawnym lub adwokatem), który prowadzi lub prowadził postępowanie cywilne przeciwko Getin Noble Bank S.A. To gwarantuje wspólne zadbanie o interes Klienta.

tel. 507 758 158
e-mail: getin@dampc-dowbor.pl

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (0)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: