Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

kwiecień 2020

Małżonek upadłego

Daria Dampc-Dowbór23 kwietnia 2020

Zawierając związek małżeński nastrajamy się pozytywnie. Nasz umysł i serce przepełnione jest szczęściem, radością i nadzieją na piękną przyszłość. Poza nielicznymi przypadkami (😉) ślub to wydarzenie podniosłe, miłe i przyjemne. Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Przed zawarciem związku małżeńskiego wraz z przyszłym małżonkiem podejmujemy decyzję jaki ustrój […]

Komentarze (0)

Tarcza antykryzysowa 2.0. zakwalifikowała rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jako sprawę pilną – na dzień 14 kwietnia 2020 r. ustawa oczekuje na zatwierdzenie przez Senat. Co to oznacza? W związku z panującym w naszym kraju stanem epidemiologicznym procedowanie spraw w sądach powszechnych zostało ograniczone. Wyodrębniono jedynie katalog spraw pilnych, których procedowanie nie zostanie wstrzymane. […]

3 komentarze

O znaczeniu zachowania terminu zgłoszenia wierzytelności pisałam szerzej tutaj. Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej poz. nr 568) wprowadzono, między innymi, zmiany w zakresie biegu […]

Komentarze (0)

Skoro tu trafiłeś, to zakładam że jesteś wierzycielem. Wierzycielem którego roszczenie wobec dłużnika jest wymagalne i niezaspokojone. Zapewne w Twoje głowie pojawiła się myśl – czy złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Twojego dłużnika nie będzie najlepszą drogą do odzyskania należnych Ci środków? Może zakładasz, że skoro dłużnik nie spełnia swojego zobowiązania, to jest niewypłacalny. A […]

Komentarze (0)