Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

marzec 2020

Tak, ma wpływ. W tym wpisie wytłumaczę Ci jaki wpływ ma zgłoszenie roszczeń w postępowaniu upadłościowym na bieg terminu przedawnienia. W dniu 24 marca 2020 r. weszły w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo upadłościowe. Wprowadzone zmiany mają głownie na celu przyśpieszenie i usprawnienie procesu upadłości. Jednym ze sposobów osiągnięcia wskazanych celów jest zmiana w zakresie […]

Komentarze (0)

Ważna informacja dla wierzycieli Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości (KRS: 0000115362). Postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w Gdańsku. ⚖ Obwieszczenie postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości nastąpiło w dniu 10 marca […]

Komentarze (1)

W dniu 24 marca 2020 r. wchodzi w życie szereg zmian w ustawie prawo upadłościowe. Główne zmiany, a raczej najszerzej komentowane zmiany, dotyczącą tzw. upadłości konsumenckiej. Rozmyślnie użyłam określenia „tzw.” ponieważ ustawa prawo upadłościowe w żadnym miejscu nie posługuje się określeniem konsument. Mam oczywiście na myśli osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 30 […]

Komentarze (0)