Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Potrącenie w upadłości

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 18 września 2023 r., III C 723/21. Sąd wstrzymał obowiązek dalszej spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w terminach i wysokości określonych wyżej wymienioną umową, zapadalnych zgodnie z harmonogramem […]

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 14 września 2023 r., I C 2766/23. Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, tj. aż do czasu rozstrzygnięcia przez […]

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Rejonowego w Głogowie z dnia 11 września 2023 r., I C 1402/21. Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, tj. aż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd […]

Komentarze (0)

Uzyskałam informację o kolejnym wydanym przez Sąd postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawie o ustalenie nieważności umowy kredytu. Tym razem jest to postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach z dnia 11 września 2023 r., I C 1400/23. Sąd wstrzymał obowiązek spłaty rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia sprawy, tj. aż do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd […]

Komentarze (0)

Wciąż jeszcze możliwe jest dochodzenie nieważności umów kredytów indeksowanych do franka szwajcarskiego z Getin Noble Bank S.A. Na zgłoszenie wierzytelności (wraz z którym należy dokonać potrącenia) było 30 dni od obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank S.A. (czyli od 20 lipca 2023 roku) – ale nadal możliwe jest zgłoszenie wierzytelności, również po 21 sierpnia […]

Komentarze (0)