Kto może się zrestrukturyzować?

Kto może się zrestrukturyzować?

W poprzednim wpisie wprowadziłam Cię w temat celu postępowania restrukturyzacyjnego. Obiecałam Ci, że w kolejnych wpisach szerzej opiszę poruszone w nim kwestie.

 

Zacznę od podstawowej kwestii, a mianowicie od odpowiedzi na pytanie – kto w ogóle może się poddać procesowi restrukturyzacji w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne.

 

Proces restrukturyzacji w rozumieniu wskazanej ustawy odbywa się po tzw. nadzorem sądu. To bardzo istotne.

 

💡 Małe przypomnienie, w skrócie, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika.

 

Rolą Sądu restrukturyzacyjnego jest dać pole do tego dłużnikowi, przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

 

Otóż, nie każdy przysłowiowy Jan Kowalski może, przy udziale sądu restrukturyzacyjnego, „dokonać restrukturyzacji swoich zobowiązań”, „zrestrukturyzować swoje zadłużenie”.

 

Ustawa prawo restrukturyzacyjne w sposób enumeratywny wskazuje, kto może poddać się procesowi restrukturyzacji, poprzez zawarcie układu z wierzycielami przy udziale i nadzorze sądu restrukturyzacyjnego, a są to następujące podmioty:

 

👍przedsiębiorcy (w rozumieniu kodeksu cywilnego),

 

👍 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej,

 

👍 wspólnik osobowej spółki handlowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

 

👍 wspólnik spółki partnerskiej.

 

Oczywiście postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalności.

 

Co oznacza pojęcie niewypłacalność oraz zagrożenia niewypłacalności postaram się wytłumaczyć Ci w kolejnych wpisach.

 

Zapraszam! 😊

1 Comment

Napisz komentarz