ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK spółka akcyjna w upadłości

ELEKTROMONTAŻ GDAŃSK spółka akcyjna w upadłości

Ważna informacja dla wierzycieli Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości (KRS: 0000115362).

Postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku ogłosił upadłość dłużnika Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w Gdańsku.

Obwieszczenie postanowienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszeniu upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna w upadłości nastąpiło w dniu 10 marca 2020 r.

Postępowanie prowadzone jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VI Gospodarczy pod sygn. akt: VI GUp 61/20/W.

✅ w terminie 30 dni od dnia 10 marca 2020 r. – wzywa się wierzycieli do zgłaszania swoich wierzytelności w stosunku do upadłego;

✅ w terminie 30 dni od dnia 10 marca 2020 r. – wzywa się osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach upadłego (jeśli nie zostały ujawnione w Księdze Wieczystej) do ich zgłoszenia, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym;

✅ w terminie tygodnia od dnia 10 marca 2020 r. – (lub 30 dni dla podmiotów mających w dniu wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości siedzibę lub miejsce zwykłego pobytu za granicą Polski) – termin dla wierzyciela na wniesienie zażalenia na wydane postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości Elektromontaż Gdańsk spółka akcyjna.

Jeśli masz pytanie to zadaj je w komentarzu – chętnie na nie odpowiem. 😊

1 Comment

Napisz komentarz