Daria Dampc-Dowbór

radca prawny
doradca restrukturyzacyjny

Prowadzę kancelarię w Gdańsku, ale przyjmuję do prowadzenia sprawy z całego Pomorza. Doradzam klientom oraz reprezentuję ich w sprawach z zakresu prawa upadłościowego.
[Więcej >>>]

Skontaktuj się!

Kto może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego?

Daria Dampc-Dowbór28 lutego 2020

Co do zasady, postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się na wniosek restrukturyzacyjny złożony przez dłużnika.

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego składa dłużnik.

Tu pojawia się również określenie: chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika może złożyć sam dłużnik, jak i wierzyciel lub wierzyciele dłużnika. O tym opowiem w osobnym wpisie.

Postępowanie restrukturyzacyjne może odbywać się z jednym z czterech trybów:

 1. postępowanie o zatwierdzenie układu,
 2. przyśpieszone postępowanie układowe,
 3. postępowanie układowe,
 4. postępowanie sanacyjne.

W zależności od wybranego trybu postępowania dłużnik może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego albo samodzielnie albo przy udziale doradcy restrukturyzacyjnego.

Wskazane postępowania różnią się od siebie głownie czasem trwania, a co za tym idzie również poziomem skomplikowania procedury.

Głównym rozróżnieniem poszczególnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych jest poziom ochrony majątku dłużnika oraz wpływ na dochodzenie roszczeń przez wierzycieli.

Powyższe jedynie tytułem wstępu 😊

Każde z postępowań wszczynane jest na wniosek. Bez wniosku nie wszczyna się postępowania restrukturyzacyjnego.

💡

Co należy rozumieć przez pojęcie wniosek restrukturyzacyjny?

Otóż wniosek restrukturyzacyjny jest wnioskiem o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Oczywiście ustawa przewiduje szereg wymagań formalnych związanych ze złożeniem przedmiotowego wniosku.

Wnioskiem restrukturyzacyjnym jest również wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Jak już sygnalizowałam wyżej, postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych.

Możliwość złożenia wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego jedynie przez dłużnika podyktowany jest tym, iż postępowanie restrukturyzacyjne wymaga dużego zaangażowania dłużnika we wskazany proces. Dłużnik musi być przekonany o potrzebie oraz powodzeniu ogólnie pojętego procesu restrukturyzacji.

Restrukturyzacja bowiem ma przynieść dla dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością rezultat w postacie przywrócenia mu zdolności do wykonywania zobowiązań.

Postępowanie restrukturyzacyjne wymaga od dłużnika pełnej aktywności i zaangażowania.

Co do zasady wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może być złożony jedynie przez dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością. O tym pisałam tutaj.

Nie przewidziano sytuacji, aby postępowanie restrukturyzacyjne można było wszcząć z urzędu (wszcząć postępowanie z urzędu oznacza podjęcie działania, np. przez Sąd, bez inicjatywy jakiegokolwiek zewnętrznego podmiotu).

Określenie, iż wniosek może złożyć jedynie dłużnik, chyba że ustawa stanowi inaczej, nie oznacza że ustawa przewiduje, iż postępowanie można wszcząć z urzędu.

Określenie „o ile ustawa nie stanowi inaczej” (w tym konkretnym przypadku) oznacza, że jest przynajmniej jedna sytuacja w której wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego może złożyć podmiot nie będący dłużnikiem.

💡 Otóż w przypadku postępowania sanacyjnego (postępowanie sanacyjne jest jednym z czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych) wniosek o jego wszczęcie może złożyć:

✔ w stosunku do osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego jej kurator,

✔ w stosunku do dłużnika niewypłacalnego będącego osobą prawną, jego wierzyciel osobisty.

💡

Kto w imieniu dłużnika może złożyć wniosek restrukturyzacyjny?

✔ w przypadku spółki kapitałowej – zarząd (w przypadku zarządu wieloosobowego statutowo działającego łącznie, musi być to wniosek łączny zarządu)

✔ w przypadku spółki osobowej – jej wspólnicy,

Wniosek o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego jest pismem procesowym.  

Do wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego stosuje się przepisy ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz kodeks postępowania cywilnego.

W jednym z kolejnych wpisów przybliżę Ci wymogi formalne wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego.

Zachęcam do pozostawienia komentarza pod moim wpisem 🙂

W czym mogę Ci pomóc?

Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

Jeżeli potrzebujesz indywidualnej płatnej pomocy prawnej, to zapraszam Cię do kontaktu.

Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

Daria Dampc-Dowbór

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  Komentarze (1)

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Radcy Prawnego Daria Dampc-Dowbór w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 trackback }

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: