Wierzyciel w restrukturyzacji | Wierzyciel w upadłości

Blog o prawie restrukturyzacyjnym i prawie upadłościowym z perspektywy wierzyciela

Kto może się zrestrukturyzować?

W poprzednim wpisie wprowadziłam Cię w temat celu postępowania restrukturyzacyjnego. Obiecałam Ci, że w kolejnych wpisach szerzej opiszę poruszone w nim kwestie.

 

Zacznę od podstawowej kwestii, a mianowicie od odpowiedzi na pytanie – kto w ogóle może się poddać procesowi restrukturyzacji w rozumieniu ustawy prawo restrukturyzacyjne.

 

Proces restrukturyzacji w rozumieniu wskazanej ustawy odbywa się po tzw. nadzorem sądu. To bardzo istotne.

 

💡 Małe przypomnienie, w skrócie, celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie upadłości dłużnika.

 

Rolą Sądu restrukturyzacyjnego jest dać pole do tego dłużnikowi, przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

 

Otóż, nie każdy przysłowiowy Jan Kowalski może, przy udziale sądu restrukturyzacyjnego, „dokonać restrukturyzacji swoich zobowiązań”, „zrestrukturyzować swoje zadłużenie”.

 

Ustawa prawo restrukturyzacyjne w sposób enumeratywny wskazuje, kto może poddać się procesowi restrukturyzacji, poprzez zawarcie układu z wierzycielami przy udziale i nadzorze sądu restrukturyzacyjnego, a są to następujące podmioty:

 

👍przedsiębiorcy (w rozumieniu kodeksu cywilnego),

 

👍 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna nieprowadząca działalności gospodarczej,

 

👍 wspólnik osobowej spółki handlowej ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,

 

👍 wspólnik spółki partnerskiej.

 

Oczywiście postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalności.

 

Co oznacza pojęcie niewypłacalność oraz zagrożenia niewypłacalności postaram się wytłumaczyć Ci w kolejnych wpisach.

 

Zapraszam! 😊

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

A tak właściwie, precyzyjnie (czyt. prawniczo 😉 ) pytanie powinno brzmieć: jakie są cele postępowania restrukturyzacyjnego?

 

Pisząc tego bloga muszę jednak pamiętam, że jego treść kieruję do Ciebie – laika w tej kwestii, a nie do moich koleżanek i kolegów prawników 😉

 

Liczę na to, że mi się uda. Jednocześnie wiem, że Ty również jesteś profesjonalistą w swojej branży i część stosowanych przeze mnie pojęć jest Ci doskonale znana.

 

Restrukturyzacja (restrukturalizacja) – gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja jest równoważna z transformacją. W Polsce od 2016 r. postępowanie restrukturyzacyjne wobec przedsiębiorców reguluje ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz. 243), to według niezastąpionej Wikipedii.

 

A co na ten temat mówi wspomniana ustawa prawo restrukturyzacyjne?

 

Otóż, na pozór, zgodnie z ustawą określenie celu postępowania restrukturyzacyjnego jest nieco inne.

 

Mianowicie celem postępowania restrukturyzacyjnego jest:

💡uniknięcie upadłości dłużnika

przez

💡umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami,

💡 a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych

 

💡 przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

 

Ufffff… skomplikowane?! I tak i nie.

 

Dla Ciebie wierzycielu najważniejsze są ostatnie cztery słowa – zabezpieczenie słusznych praw wierzycieli.

 

Uwierz mi, każde ze wskazanych czterech słów jest ważne. Równie ważne jest ich połączenie.

 

Teraz już widzisz, że komunikacja definicji restrukturyzacji (a ściślej określenie celu restrukturyzacji przedsiębiorstwa) z ustawy prawo restrukturyzacyjne oraz definicji z Wikipedii, jest ze sobą połączona. Definicja Wikipedii skupia się na podmiocie dłużnika, procesach jakie zachodzą w jego przedsiębiorstwie. Zaś definicja z ustawy prawo restrukturyzacyjne, w moim przekonaniu, bardziej skupia się na ochronie wierzyciela.

 

Choć na pierwszy rzut oka nie widać tego wyraźnie, to w praktyce zazwyczaj tak właśnie jest. A pełnomocnik wierzyciela jest od tego, aby dopilnować by w każdej prowadzonej przez niego sprawie tak było.

 

W kolejnych wpisach szerzej opiszę Ci powyżej poruszone kwestie.

 

Zapraszam do śledzenia artykułów na moich blogu.

 

Zachęcam Cię do pozostawienia komentarza pod moim wpisem 😊

Pierwszy wpis.

Tworząc stronę bloga zastanawiałam się czego powinien dotyczyć pierwszy wpis. Moje myśli od razu skierowały się ku pytaniu jednego z moich klientów, który zapytał:

 

Pani Mecenas, czy mogę pozwać spółkę która jest

w restrukturyzacji?

Nie można na to pytanie odpowiedzieć jednoznacznie. Jak zwykle odpowiedź brzmiała, to zależy.

 

Jestem tutaj po to, aby znaleźć dla Ciebie takie rozwiązanie, w którym odpowiedź będzie brzmiała: TAK , odzyskasz swoje należności, jeśli będziesz skrupulatnie pilnował swoich interesów.

Jeśli zechcesz, to Ci w tym pomogę 😊

 

Moja prawnicza dusza podpowiedziała mi, że najlepiej przejść od ogółu do szczegółu.

 

Na łamach mojego bloga zapoznam Cię z tematyką związaną z prawem restrukturyzacyjnym i prawem upadłościowym.

 

Zacznę od kwestii ogólnych, tak aby łatwiej było Ci zrozumieć szczegółowe rozwiązania przewidziane prawem restrukturyzacyjnym i prawem upadłościowym.

 

Początkowo może Ci się wydawać, że czytasz coś co już doskonale znasz i wszystko to wiesz.

 

Rozumiem to i szanuję. Wiem, że jesteś doświadczonym i profesjonalnym przedsiębiorcą. Bardzo mnie korci, aby wejść w szczegółowe meandry procesów, o których chcę pisać na łamach mojego bloga. Uwierz mi jednak, że aby dobrze zrozumieć procedury przewidziane prawem restrukturyzacyjnym i prawem upadłościowym (czasami skomplikowane, żmudne i czasochłonne), musisz dobrze rozumieć ich podstawy.

 

Wspólnie znajdziemy odpowiedź na pytanie zadane na początku tego wpisu.

 

Miłej lektury! 🙂

 

Jeśli chcesz zostawić komentarz pod moim wpisem, to serdecznie do tego zachęcam.